Въведение в пазарната икономика

С прехода на пазарната икономика и съвременните възгледи и разбирания за успешен бизнес всеки „млад“ предприемач е изправен пред редица въпроси. Нуждата от аналитично и разчупено мислене е повече от необходима. Новите понятия намират място и приложение във всеки аспект от човешката дейност, а с тях безспорно е свързан и един или друг бизнес аспект.

Всичко това обяснява и множеството нови понятия, дефиниции и определения на пазарното стопанство. Голяма част от тях са фрази или изрази, с които всеки се сблъсква по пътя на развитие на своя бизнес. И както във всяко нещо, така и в основата на пазарната икономика, една част е теорията, а друга практиката, но една без друга съществуването им е невъзможно.

Нуждата от тълкуване“ или речник на пазарния език е все по-голяма, особено осезаемо при стартиращите свой собствен нов бизнес. Имайки предвид и, че пазарната икономика е неизчерпаема наука, която също търпи реформи, избрахме да се спрем на една „частица“ от всичко онова, което може да е от полза на предприемача днес.

Защо е добре да разбираме от пазарна икономика и терминологията свързана с нея:

Изключително важно е за всеки, който по един или друг начин участва в потребностите на хората да има понятие от непосредственото овладяване на икономическите процеси.

Какво включва пазарната икономика като терминология

Безспорно тази област е изключителен о богата, както на родни, така и на чуждици думи. В някои научни трудове могат да се открият множество и различни термини и понятия. В общи линии най-употребяваните са около 1800. Икономическата литература насочва погледа към не трудни и лесни за усвояване такива дори сред обикновения човек.

Добре е и да се знае, че в процеса на изучаването и използването им много от термините ползвани в българската пазарна икономика са „побългарени“. Някои от тях получават гражданствеността, по начина, по който биват предлагани. Много от ползваните и приети за „наши“ термини в пазарната икономика реално са с произход от английски или западноевропейски термини.

На пръв поглед и за всеки, който сега прави първите стъпки в бизнеса и пазара на инвестиции може ад сметне за сложни някои от изразите, а други задачи да се сторят не дотам възприемчиви. В основата на всичко са заложени някои съществени принципи в търговията, а това помага за по-лесно справяне с проблемите на пазарната икономика.