Парите – предпоставка за развитие на бизнеса и още

Парите са необходимост, неизбежност и активност, без които човешката дейност и стремеж към съвършенство са немислими. Парите дават възможност на всеки от нас да оцени и анализира, да прогнозира и осъществява своите житейски, творчески и други намерения и способности. Без парите, в които и аспект на ежедневието да насочим погледа са немислими изучаването, представянето и управлението на пазарната икономика и съвременната Вселена от финансови асоциации. Това прави и теорията на парите в основата на всяка човека дейност от съществено значение, както и задължителна съвкупност от познания на редица мениджъри и банкери. Последните имат силния мотив техният бизнес да успява и да търпи еволюция.

Днес е невъзможно да се срещнат хора, независимо, с какво се занимават, за които парите да нямат стойност и значение. Парите се в настоящето и в бъдещето. Те са незаменима част от човешкото мислене, житие, планове. Всеки старт на деня започва и завършва с мисълта за парите, паричните очаквания и паричните намерения.

Неканения гост „парите“ идва и в съня ни, за да ни покаже силата си и властта над нас. Универсалните качества на стойността на парите се свеждат до измеримостта им на всеки продукт, стока, възможност, която се разкрива, а това от своя страна води до успешната сделка, спор и дава възможност за точно мерило на богатства, неограничени възможности и усещане за респект.

Не бива да пропускаме и факта, че парите са онази неподозирана страст, странен начин на поведение у всеки. Те се утвърждават като инструмент за постигане на цели, за осъществяване на планове и за следване на мечти. Парите, наред с полето от възможности, които представят и новите хоризонти, които откриват са онези „окови“ без които не можем и които така ни ограничават в много аспекти или ни дават съвсем нова визия.

Блясъкът на парите не е само за реализиралите някакъв бизнес, той се вижда и в очите на престъпника, у тези на измамника и дори на невзрачното дете, което от малко е учено да цени стойността им. Парите са и причината да бъдат нарушавани морални и общоприети закони.